Hur vi hjälper dig och ditt företag

1. Vad har ni?

Vi går igenom alla avtal och annan dokumentation ni har. Detta för att noggrant säkerställa vad ni köpt genom åren och vilka användarrättigheter detta ger er.

2. Ert användande

Med hjälp av metoder, verktyg och intervjuer säkerställer vi vad ert verkliga användande är. Allt vi gör går att granska i efterhand. All information har spårbarhet.

3. Rätt beslut framåt

Informationen hålls uppdaterad och tillgänglig med professionella arbetsmetoder. Med stöd av arkitekturkunskaper kombinerat med kunskaper om licens- och avtalsmodeller kan rätt beslut tas vid rätt tidpunkt och optimera kombinationen teknik, nytta och kostnad.

Appreciator AB – Säkerställer rätt programvarulicensiering & IT-beslut.

Vi på Appreciator AB hjälper dig snabbt och effektivt arbeta professionellt med programvarulicenser. Det handlar om att få kontroll över alla komponenter som påverkar licens behovet och användningen. Detta ger dig också stöd att fatta rätt ITbeslut både idag och framöver.

Vi stödjer er att bygga upp rätt processer och arbetssätt så att ni hela tiden vet vad ni har för licenser, vilka rättigheter ni har, om ni använder vad ni har rätt att använda och att licenser finns med i beslutsprocessen kring IT-frågor.

Vi hjälper er att snabbt ta reda på nuläget med världsledande metoder och hjälpmedel De är väl beprövade av mer än 1500 internationella företag och organisationer.


Blue on white TLMC right clean