Vad Appreciator erbjuder

Validering av Er License Management Process

offer-1

Här används en metod, som utvecklats av b-lay, som bygger på etablerade revisions principer.

Denna metod används för att granska befintlig licenshanterings & Software Asset Management-lösningar och processer. Dessa valideras mot de krav på kvalitet som krävs. En genomgång av dessa processer och funktioner kombinerat med stickprov av vissa specifika produkter/områden inom licenshantering är en beprövad metod för att ge en fullständig och korrekt värdering av dagens mjukvarulicenser, processer och metoder.

Med vår erfarenhet och den metod som b-lay har utvecklat kan Ni på ett strukturerat sätt säkerställa att Ni har kontroll över licenshanteringsprocessen. Ni minimerar då risken att råka ut för obehagliga revisioner. Vidare blir licenskostnaden en naturlig del i Era investeringsbeslut.

Analys av kontrakt

offer-2

Appreciator undersöker alla aktiva kontrakt, jämför dem med nuvarande prissättning (om tillgängligt), spårar relevanta licensieringsförändringar och rapporterar nya produkträttigheter.

Alla dokument för inköp samlas, inklusive supporthistorik. Källor för inköp kan vara, överenskommelser och orderdokument, information i finansiella system (betalningshistorik / faktura historik osv).

Baserat på produktuppgraderingsrättigheter som ofta ingår i supportavtal kommer Appreciator att ta fram två rapporter, (i) Inköpsrapporten, där återspeglas de identifierade inköp och investeringar i produkter som gjorts, och (ii) en rapport som visar de aktuella rättigheterna och begränsningar som beskrivits i befintliga avtal. Denna översikt är grunden för all annan analys.

Analys av programvaruanvändning

offer-3

Appreciator kommer att göra en genomgång av vilken programvara som har installerats och används. Kontraktsanalysrapporten, som innehåller aktuella rättigheter & restriktioner kommer att användas som grund för genomgången. Om denna inte finns tillgängligt görs en överenskommelse mellan Er och Appreciator om vilka avgränsningar som skall göras.

Analysen av hur produkterna används kommer att baseras på resultatet från den information som kunden ger manuellt eller via verktyg och/eller en Portal. Portalen är utvecklad av B-lay och innehållet ett ’set’ av frågeformulär, scripts etc – denna Portal är väl beprövad och använd av mer än 1500 internationell företag och organisationer. För att erhålla en komplett bild över användningen av programvarulicenserna måste ibland ytterligare information tillhandahållas av företaget.

Software Compliance Analys

offer-4

Appreciator kommer att ge en översikt av skillnaden mellan vilka rättigheter Ni har och vad Ni använder. Under denna process kommer vi att ta hänsyn till vilka rättigheter, enligt Era avtal, Ni har. Om Ni saknar licenser, kommer Appreciator ge Er råd om hur detta skall kunna regleras. Detta samråd ingår i tjänsten.

Appreciator kommer att göra en översikt där användandet jämförs med vad som har köpts. Varje diskrepans mellan de två kommer att uttryckas i ekonomiska värden. Appreciator kommer också komma med råd om hur detta kan åtgärdas på ett så bra sätt som möjligt.

För att denna alalys skall kunna göras på ett optimalt sätt måste Kontrakt och SW användnings analyserna först vara gjorda.

Zyncc.com

powered_by_blay

Appreciators partner B-lay har utvecklat en Portal som kallas zyncc.com. Detta arbetsflöde är mycket effektivt på att samla in all nödvändig information från kundens systems beträffande licensutnyttjande. Användningen av zyncc.com ingår i följande tjänster: Analys av kontrakt , Analys av SW utnyttjande samt Software Compliance Analys.

zyncc.com används idag av många företag och organisationer.

Löpande avstämning av licensutnyttjande

Appreciator erbjuder en tjänst för att med vissa tidsintervall göra avstämning av licensutnyttjande. Vi kommer då att använda zyncc.com med en specifik uppsättning för varje kund. Detta är ett effektivt sätt att kontinuerligt säkerställa att man ligger inom ramen för vad man har rätt till samt att man även stämmer av arkitektur och teknikbeslut mot licenskostnader/licensoptimering

Konsult tjänster

Vid förändringar inom IT, allt från nya system till konsolideringar, påverkas licensutnyttjandet. Här kan Appreciator bidra med kompetens runt arkitektur m.m. för att minimera dessa kostnader.