Rådgivning & licenshantering med Appreciator AB

Appreciator arbetar med rådgivning och hjälp till företag avseende Software License Management. Vi är fristående från programvaruföretag. Vi har ett partnerskap med det holländska företaget B-lay som sedan 2008 har verkat inom detta område och hjälpt både stora och små företag inom Software License Management-området. De har också etablerat ett center för stöd och hjälp med detaljerad analys av kontrakt och all information som samlas in med avseende på licensieringen. Vi involverar B-lay i våra leveranser, men bygger också upp egna resurser i Sverige.

Våra områden

Kostnaden för Programvarulicenser (SW) ökar allt mer och tar en allt större del av IT budgeten – inte bara kostnaden för inköp, utan också de årliga underhållskostnaderna. I de flesta företag och organisationer läggs stor möda och tid ner på inköpet av nya programvaror, men när fakturan för de årliga underhållskostnaderna kommer så signeras den ofta utan eftertanke.

Programvara licensieras på många olika sätt och det är en utmaning att hålla reda på att man är rätt licensierad – varken för mycket licenser eller för litet. Licensieringsalternativen blir allt fler och komplexiteten ökar. Även driftmiljöerna förändras och tex vid outsourcing är det vanligt att företaget som outsourcar sin drift behåller ansvaret för att vara rätt licensierat.

Enligt flera olika analytiker kan besparingar på upp till ca 20% uppnås vid en effektiv programvaruhantering.

Utmaningen ligger i att ha en effektiv process för hantering av programvarulicenser där alla olika delar, som berör användningen samverkar. Till exempel vid ett problem med en server i datahallen och en server byts ut till en annan modell med en annan cpukonfigurering och licensieringen av programvaran som används är baserad på antal cpu’s eller core’s – hur förs då informationen tillbaka till den som är ansvarig för licensehanteringen?

Det gäller att vara rätt licensierad – för få licenser kan via en audit från en programvaruleverantör leda till stora oförutsedda kostnader, som inte är budgeterade. För många licenser leder självklart till onödigt höga kostnader. Flera analytiker har också konstaterat att stora mängder licenser inte används. De har köpts in för att företaget har en ambition att implementera nya funktioner i t.ex CRM området, men programmet blir aldrig utrullad till fullo och licenserna finns kvar outnyttjade, men kostar i årliga avgifter.

Optimalt har man även en process som stödjer återanvändning av outnyttjade licenser i en del av företaget i en annan del av företaget.

Hantering av programvarulicenser och de kostnader som finns associerade med dessa har fått allt större uppmärksamhet både på CIO och CFO nivå.

Appreciator kan stödja företag och organisationer med en validering av er License Management Process. Hur effektiv är processen idag och hur kan den förbättras?

Vi kan även hjälpa er att få kontroll över vilka licenser ni har, vilka rättigheter ni har och hur ni använder dessa. Med hjälp av metoder, verktyg och intervjuer säkerställer vi er verkliga användning. Till grund för detta arbete använder vi en portal som innehåller ett ’set’ av frågeformulär, scripts etc – denna Portal är väl beprövad och använd av mer än 1500 internationella företag och organisationer. Vi hjälper er att hålla denna information ’up to date’ också framöver.

När en effektiv License Management Process finns på plats och ni har kontroll på era license rättigheter och användning kan vi även stödja er att bygga upp eller förbättra en process som stödjer återanvändning av licenser i företaget.