Om Appreciator

Företaget leds av två partners, Eva-Maria Sjöholm och Torsten Ygge, med omfattande svensk och internationell erfarenhet från företag som IBM, Oracle och SAP.

Båda har ca 30 års erfarenhet inom IT-Branschen och förståelse av den förändring som skett inom IT från ett fokus på hårdvaran till att programvaran tar en allt större del av IT-budgeten. Eva-Maria och Torsten har stor erfarenhet av många komplexa frågor kring licensieringsmodeller och avtal.

Om vår Kompetens partner, b.lay

b.lay är vår kompetens partner, en erkänd expert på området license management. b.lay grundades 2008 i Holland. De har arbetat med och hjälpt hundratals företag att få kontroll på sin licens situation.

b.lay stödjer oss i genomförandet av våra projekt i Norden med erfarenhet och kvalificerade experter. Arbetet sker till stor del remote. Vi nyttjar b.lay’s beprövade processer, metoder och verktyg i våra analyser och rekommendationer.