Om Appreciator

Företaget leds av två partners, Eva-Maria Sjöholm och Torsten Ygge, med omfattande svensk och internationell erfarenhet från företag som IBM, Oracle och SAP.

Båda har ca 30 års erfarenhet inom IT-Branschen och förståelse av den förändring som skett inom IT från ett fokus på hårdvaran till att programvaran tar en allt större del av IT-budgeten. Eva-Maria och Torsten har stor erfarenhet av många komplexa frågor kring licensieringsmodeller och avtal.

Om vår Kompetens partner, B-lay

B-lay är vår kompetens partner, en erkänd expert på området license management. B-lay grundades 2008 i Holland. De har arbetat med och hjälpt hundratals företag att få kontroll på sin licens situation.

B-lay stödjer oss i genomförandet av våra projekt i Norden med erfarenhet och kvalificerade experter. Arbetet sker till stor del remote. Vi nyttjar B-lay’s beprövade processer, metoder och verktyg i våra analyser och rekommendationer.