Våra kunder får ordet

forsokringskassan

Appreciator uppdaterar Försäkringskassan regelbundet avseende Oracle’s licens regler. Eftersom Appreciator har insikt i hur vår IT miljö ser ut, blir informationen relevant för oss. Utöver detta begär vi råd för specifika ämnen när det behövs. Detta fungerar väldigt smidigt och vi behöver inte investera tid i detaljerade licensefrågor.
Håkan Åsing
Domängruppsansvarig Middleware – Försäkringskassan

teracome-logo

Appreciators experter klargjorde vad Teracom har för licenserättigheter. Vi förstod också vad vi använder och vem som använder vad. Med den kunskapen kunde vi vidta lämpliga åtgärder.
Martin Carlsson
Director Back End development and systems – Teracom

anon-logo

Appreciator har hjälpt oss att bättre förstå licens-villkor och rättigheter. Med detta har vi fått en bättre position i dialogen med leverantören och därmed har vi kunnat undvika onödiga kostnader.
Detta enligt senior sourcing ansvarig hos en stor framgångsrik Nordisk bank.