License Management Utbildningar

IT är i ständig förändring. Nya teknologier, nya licensvillkor, uppköp med mera gör det mycket svårt att säkerställa att man som användare är “compliant” och samtidigt minimera licens- och supportkostnader.

För det fjärde året i rad anordnade vi två kurser i februari. De var mycket uppskattade. Vi planerar att erbjuda motsvarande kurser också i februari 2020. Fokus kommer att vara på Cloud och kostnadsbesparingar.

Dagordning

Nedan finns exempel på dagordning. Kontakta gärna oss om du är intresserad av mer information.

Vi kan även skräddarsy utbildningar för Ert företag/myndighet och genomföra dem on-site. Kontakta oss för att diskutera detta.

Föreläsare

Vår Partner från Holland Richard Spithoven kommer troligtvis att hålla i utbildningen. Richard arbetar nu på vårt Partner företag B-lay i Holland, men har jobbat inom Oracle inom License management enheten (Audit enheten) dels som konsult och dels som chef för Västra Europa med 40 auditorier rapporterande till sig.