License Management Utbildningar

IT är i ständig förändring. Nya teknologier, nya licensvillkor, uppköp med mera gör det mycket svårt att säkerställa att man som användare är “compliant” och samtidigt minimera licens- och supportkostnader. Ett av de senaste exemplen på uppköp är IBM’s bud på Redhat.

Nu har vi möjlighet att för fjärde året i rad erbjuda två utbildningar inom detta område. Fokus kommer bland annat vara på Cloud och Cost savings.

Agenda

Respektive utbildning kommer att vara 1 dag och startar med fika kl 08.30. Utbildningen startar 09.00 och håller på till 17.00 med avbrott för lunch och fika.

Se agenda för respektive utbildning nedan:

Föreläsare

Vår Partner från Holland Richard Spithoven kommer att hålla i utbildningen. Richard arbetar nu på vårt Partner företag B-lay i Holland, men har jobbat inom Oracle inom License management enheten (Audit enheten) dels som konsult och dels som chef för Västra Europa med 40 auditorier rapporterande till sig.

Gabriel Dragoi kommer att hålla i IBM utbildningen. Gabriel började arbeta inom software licensing industrin 2014. Han var då en del av Oracle’s License management service team och arbetade med teknisk analys av Oracle’s JD Edwards applikationer. Numera är han specialiserad på IBM’s audit compliance kontroll för hela IBM’s produktportfölj. Har har genomfört ett antal compliance checks för stora företag.

Plats

Utbildningarna kommer att äga rum på vårt kontor ”The Park” i centrala Stockholm, Sveavägen 98.

Pris

8,000:- exkl moms inkl kaffe/te och lunch per utbildningstillfälle.

Betala in senast 29:e januari, för garanterad plats, till bankgiro 175-6337.

Vid avbokning senast en vecka innan, dvs senast 29:e januari, betalas 75% av beloppet tillbaka. Därefter sker ingen återbetalning.